NOWY SEZON 2016/2017

I. Podstawowe informacje

Do rozgrywek zgłoszonych może być 15 zawodników.
W każdym zespole może być max. 6 zawodników spoza Piastowa.
Na boisku 6 zawodników z pola + 1 bramkarz
System rozgrywek zostanie dopasowany do liczby zgłoszonych zespołów.
Organizatorzy dopuszczają do rozgrywek max. 12 zespołów. O przyjęciu decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń i uiszczenia wpisowego od drużyny.
Miejsce rozgrywek: boisko przy Gimnazjum nr 2 w Piastowie, Al. Tysiąclecia 5
Terminy rozgrywek: niedziele, godz. 9.00 - 13.00
Pierwsza kolejka: 11 września 2016
Odprawa kapitanów zgłoszonych zespołów: po zamknięciu listy zespołów grających w lidze. Szczegółowa informacja zostanie przekazana w późniejszym terminie.

II. Podstawowe przepisy

Czas meczu: 2 x 25 minut
Boisko: Boisko do mini piłki nożnej, sztuczna trawa.
Przepisy: na podstawie oficjalnych przepisów gry w piłkę nożną, z modyfikacjami ustalonymi wspólnie na odprawie kapitanów.

Punktacja:
zwycięstwo - 3 pkt.
remis - 1 pkt.
porażka - 0 pkt.
walkower: -1 pkt.

W przypadku uzyskania na koniec sezonu, przez dwa lub więcej zespołów tej samej liczby punktów o kolejności w tabeli decyduje:
- bilans punktów z bezpośrednich spotkań;
- różnica bramek z bezpośrednich spotkań;
- większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach;
- różnica bramek ze wszystkich spotkań;
- rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.

III. Organizatorzy zapewniają:

- piłki na rozgrzewkę i do gry;
- wodę dla drużyn;
- opiekę medyczną;
- obsługę sędziowską;
- bieżące informacje o wynikach na stronie internetowej;
- bieżące relacje z każdego spotkania na facebooku: facebook.com/liga.mozesz.org
- nagrody indywidualne i drużynowe;
- ubezpieczenie NNW.

IV. Regulamin ogólny

1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie "Możesz" na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży.
2. Rozgrywki przeprowadzone zostają systemem ligowym dostosowanym do liczby zgłoszonych zespołów.
3. Do rozgrywek ze względów terminarzowych i organizacyjnych przyjętych zostaje maksymalnie 12 zespołów - decyduje kolejność przesłania zgłoszeń i wpłat wpisowego.
4. Rywalizacja zostanie odwołana w przypadku gdy do zawodów zgłosi się mniej niż 5 zespołów. W tym przypadku organizatorzy zobowiązują się do zwrotu pełnej kwoty wpisowego otrzymanego od zgłoszonych zespołów.
5. Rozgrywki otwarte są dla osób powyżej 16-ego roku życia.
6. Zespoły mogą być złożone maksymalnie z 15 osób. W składzie każdego z nich może być maksymalnie 6 osób spoza Piastowa. Zasada ta nie dotyczy zespołów licealnych - w ich przypadku jedynym warunkiem dopuszczenia do rywalizacji jest posiadanie ważnej legitymacji uczniowskiej jednego z piastowskich liceów.
7. Za zespół licealny uważa się zespół w którego składzie zgłoszonych zostanie co najmniej ośmiu licealistów.
8. Wpisowe za udział w rozgrywkach "Możesz Zagrać" wynosi 500 złotych od zespołu za rundę.
9. Wpłata wpisowego za rundę jesienną obejmuje okres rozgrywek od 11 września 2016 do końca listopada 2016.
10. Drużyny zobowiązane są do przestrzegania regulaminu obiektu sportowego wykorzystywanego do przeprowadzenia rozgrywek ligowych.
11. Warunkiem indywidualnego dopuszczenia do zawodów będzie okazanie przez uczestnika:
a) w przypadku licealisty – aktualna legitymacja uczniowska piastowskiej szkoły;
b) w przypadku pozostałych – dokument potwierdzający zamieszkanie bądź zameldowanie w Piastowie.
12. Organizator zastrzega prawo do weryfikacji zawodników na każdym etapie rozgrywek.
13. Wszystkie zespoły zobowiązane są do zabezpieczenia we własnym zakresie jednolitych strojów piłkarskich zawierających na tyłach koszulek widoczny numer każdego z zawodników - niepowtarzalny w występującym składzie danej drużyny.

V. Napomnienia
1. Zawodnicy mogą zostać ukarani za nieprzepisowe zagrania karami czasowymi dyktowanymi przez sędziego, sygnalizowanymi żółtymi kartkami.
2. Otrzymanie czerwonej kartki jest równoznaczne z odsunięciem ukaranego zawodnika z gry w bieżącym spotkaniu oraz następnym meczu swojego zespołu.

VI. Wpisowe
Wpisowe za udział w rozgrywkach (zgodnie z pkt 8) prosimy dokonać najpóźniej do dnia 9 września 2016 r. przelewem na konto organizatora:

Stowarzyszenie "Możesz" na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży
ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów
konto: PKO BP S.A. IIIo/W-wa 93 1020 1097 0000 7102 0133 5801
z dopiskiem: wpisowe za udział w zawodach "Możesz Zagrać" (nazwa drużyny)

VII. Uwagi końcowe

Organizator zastrzega prawo do ostatecznej interpretacji zapisów regulaminowych oraz rozstrzygania innych kwestii organizacyjnych nieujętych w obecnie przedstawionych zapisach po konsultacjach z kierownikami zespołów. Finalna wersja regulaminu zostanie opublikowana po spotkaniu z kierownikami drużyn, nie później niż przed rozpoczęciem I kolejki spotkań sezonu 2016/2017.

VIII. Zgłoszenia imienne

Procedura przyjęcia zgłoszeń imiennych zostanie ogłoszona po spotkaniu kapitanów drużyn zakwalifikowanych do udziału w rozgrywkach sezonu 2016/2017.